Cato Løland with the soloexhibition “Bones keep breaking , Coffee is being spilled” at Galleri BOA

Bones keep breaking, Coffee is being spilled er Lølands første utstilling i Oslo. I denne utstillingen viser han arbeider og fysiske skisser som er en del av hans pågående formale undersøkelse av materialer produsert for å forebygge, beskytte og ivareta sikkerheten mot ulykker og uforutsette hendelser.

Materialene han bruker er som regel masseproduserte og materialer som fungerer som hjelpende verktøy i folks hverdagsliv, som for eksempel refleksvester, stillasnett og gipsband. Arbeidene blir ofte jobbet fram ved bruk av restmaterialer fra tidligere utforskninger i kombinasjon med nye – slik blir den aktuelle produksjonen en resonans av tidligere prosjekter og utstillinger.
Løland jobber frem utstillingene sine i dialog med rommet han befinner seg i, og ikke sjelden blir også arbeider jobbet frem på stedet. Å jobbe i et utvidet begrep av tekstilt material har vært hans hovedfokus de siste årene.
Cato Løland har en MA fra Kunsthøgskolen i Bergen og har blant annet stilt ut ved Perfoma, NYC, og Galleri Fisk, Bergen.

BLOKK members, Cecilia Jonsson, Håkon Holm-Olsen, Vegard Vindenes and Linda Soh Trengereid exhibiting in Reggio Emilia, Italy

Cold Current is an international exhibition project, presenting the works of a group of innovative and interesting professional artists from Norway based in Bergen, in the exhibition spaces of four art institutions in Reggio Emilia in Italy. These artists represent a high level of new, intrepid Norwegian contemporary art, and they work within a variety of different media. We are looking forward to introduce the Italian public to the wide spectrum of artistic expressions that exist within this exciting art scene. The Cold Current project has its basis in a strong wish to show this contemporary art treasure chest to a public that is largely unaware of this Norwegian energy surplus, and at the same time building a bridge between the art environments in these two cultural very active European cities. We are not just bringing the artworks to Italy, we are also bringing the artists themselves, and thereby creating an opportunity for interaction and a meeting place for cultural exchange.

Artisti:
Anne Marthe Dyvi, Bjørn Mortensen, Cecilia Jonsson, Hans Kristian Borchgrevink Hansen, Hilde Kjønniksen, Hilde Skevik, Håkon Holm-Olsen, Jonas Ib Jensen, Lewis & Taggart, Linda Soh Trengereid, Mathijs van Geest, Signe Lidén, Vegard Vindenes.

Spazi:
Spazio Gerra, Officina delle Arti, Chiesa di San Carlo, Mauriziano.

Curatori:
Helene Førde, Manuel Portioli
Cold Current, Reggio Emilia, Italia

http://cold-current.blogspot.no/