Anngjerd Rustad with soloexhibition at Prosjektrom Normanns

ANNGJERD RUSTAND (NO)
Blåbær og aske // Bilberry and Ash
Preview 23.01.15 kl 18-21

Åpningstider: lør + søn kl 12-15
eller etter avtale
siste dag 01.02.15

Anngjerd Rustands arbeider oppstår gjerne i en kobling mellom de fysiske mulighetene og begrensningene i naturmaterialer eller enkle industriprodukter, materialenes symbolikk og språklige elementer. Arbeidene kretser nesten alltid rundt menneskets erfaring og tolkning av naturen.

«Blåbær og aske» er en komposisjon av malerier på silkepapir hengt på veggene i Prosjektrom Normanns. Verket er blitt til i gjentakelsen av ett enkelt grep: Ekstrakt av blåbær og en oppløsning av aske og vann er blandet og helt ut over de skjøre arkene. Pigmentet som gir blåbæret farge er ph-følsomt. Økende tilførsel av den basiske asken trekker fargen fra intenst rød via fiolette, blå og grønne nyanser, før den brytes ned til en blek jordfarge.

Anngjerd Rustand (f. 1982 i Arendal) bor og arbeider i Bergen. Hun har en master i kunst fra Kunst- og designhøgskolen i Bergen (2010). De siste årene har hun blant annet stilt ut på Entrée, Oslo Kunstforening, Møllebyen Lilleraturfestival/House of Foundation, Kristiansand Kunsthall, Hordaland Kunstsenter og Kim? Contemporary Art Centre (Riga). I 2013 var hun nominert til Sparebankstiftelsen DnBs Kunstnerstipend. Neste utstilling hun deltar i er «Notes on Location» ved Den Frie Udstillingsbygning i København, i mars. Rustand er også med i den bergensbaserte kunstnergruppen Ytter.

//

Anngjerd Rustands works evolve as she explores the physical properties of natural materials or basic industrial products, the symbolic value of her materials, and adds language. Her work nearly always revolves around human experience and understanding of nature.

«Blåbær og aske» («Bilberry and Ash») is a composition of fragile paintings hung on the walls of Prosjektrom Normanns. The work is made repeating one simple process: Extract of bilberry (European blueberry) and wood ash dissolved in water are mixed together and poured on to a sheet of wrapping tissue paper. The pigment that gives bilberries their distinct colour is ph sensitive. Increasing the proportion of ash, which is a base, changes the colour from a bright red to shades of purple, blue, and green, until it degrades into a pale brown.

Anngjerd Rustand (b. 1982 in Arendal, Norway) is an artist based in Bergen. She holds and MA in fine art from Bergen Academy of Art and Design (2010). Previous shows include Entrée, Oslo Kunstforening, Møllebyen Lilleraturfestival/House of Foundation, Kristiansand Kunsthall, Hordaland Kunstsenter, and Kim? Contemporary Art Centre (Riga, Latvia). In 2013 she was nominated for Sparebankstiftelsen DnB artist grant. Her next upcoming show is «Notes on Location» at Den Frie Udstillingsbygning in Copenhagen, Denmark, in March. Rustand is also part of the Bergen based artist collective Ytter.

www.anngjerd.no