Cato Løland with the soloexhibition “Bones keep breaking , Coffee is being spilled” at Galleri BOA

Bones keep breaking, Coffee is being spilled er Lølands første utstilling i Oslo. I denne utstillingen viser han arbeider og fysiske skisser som er en del av hans pågående formale undersøkelse av materialer produsert for å forebygge, beskytte og ivareta sikkerheten mot ulykker og uforutsette hendelser.

Materialene han bruker er som regel masseproduserte og materialer som fungerer som hjelpende verktøy i folks hverdagsliv, som for eksempel refleksvester, stillasnett og gipsband. Arbeidene blir ofte jobbet fram ved bruk av restmaterialer fra tidligere utforskninger i kombinasjon med nye – slik blir den aktuelle produksjonen en resonans av tidligere prosjekter og utstillinger.
Løland jobber frem utstillingene sine i dialog med rommet han befinner seg i, og ikke sjelden blir også arbeider jobbet frem på stedet. Å jobbe i et utvidet begrep av tekstilt material har vært hans hovedfokus de siste årene.
Cato Løland har en MA fra Kunsthøgskolen i Bergen og har blant annet stilt ut ved Perfoma, NYC, og Galleri Fisk, Bergen.

Comments are closed.